Kiến nghị đã trả lời
Công ty Cổ phần

- Ngày 11/04/2017, tôi có gửi kiến nghị lên VPCP về việc doanh nghiệp cổ phần có trên 50% vốn nhà nước đang thua lỗ phải xây dựng mức tiền lương bình quân kế hoạch trả cho người lao động bằng mức lương ghi trong Hợp đồng lao động. - Ngày 22/05/2017 tôi nhận được trả lời kiến nghị (như đính kèm)...

Công ty TNHH Change Interaction

1. Công ty TNHH Change Interaction có nhận hóa đơn của nhà cung cấp, trên hóa đơn có viết thiếu thông tin Phường Bến Thành, và có hóa đơn viết thiếu thông tin TP Hồ Chí Minh. Như vậy cho doanh nghiệp hỏi là những hóa đơn đó có được cho là hợp lệ không?2. Doanh nghiệp có mua sách về chuyên ngành...

Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương

Công ty gửi đơn kiến nghị về việc vay vốn và trả nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN.

Công ty TNHH Thép Daeho Việt Nam

Công ty kiến nghị giải pháp về thuế tự vệ với thép cuộn nhập khẩu.

Trần Quang

Tôi là hộ cá thể, chuyên kinh doanh gara ô tô. Chúng tôi vừa áp dụng thuế khoán ổn định vừa áp dụng thuế theo hóa đơn xuất bán trong quý từ quý 1 năm 2016, đến bây giờ chúng tôi mới phát hiện ra áp dụng thuế suất thuế GTGT và TNCN sai so với quy định (thấp hơn so với quy định). Xin hỏi, trong...

Trang