Kiến nghị đã trả lời
Vi Ngọc Phú

Ngày 04/12/2018, ông Vi Ngọc Phú có đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Cao Lộc làm thủ tục “Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu”. Tại đây, cán...

Hoàng Xuân Quyết

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Dương Đình San

Theo tôi được biết tuyến đường đã được sở Giao thông vận tải khởi công xây dựng, tuy nhiên cha tôi có số ruộng nằm trên địa bàn thôn Nà Nâm, xã Tân Lập, khi đơn vị thi công chưa được sự nhất chí của chủ hộ, mà đã tiến hành đào lấp. Tôi có về làm việc với UBND xã Tân Lập và Trung tâm phát triển...

Đàm Văn Bộ

Đảng ủy, UBND, HĐND tỉnh, các sở ban ngành có liên quan, nên có kế hoạch rõ ràng về việc đưa con em dân tộc đi học theo NĐ 134 của chính phủ. Đưa đi học, người dân tộc đã thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, được nhà nước, tỉnh cử đi học vừa mừng. Vừa lo, học xong tốn bao nhiêu tiền việc làm...

TRẦN MẠNH CƯỜNG

Hiện tại chị cháu đang là sinh viên và trường có yêu cầu xin xác nhận ngoại trú tại công an phường 13 quận 10 tp.HCM. Khoảng 1 tháng trước chị cháu phải chạy đi chạy lại để làm các thủ tục mà cán bộ yêu cầu. Đến 2 tuần trước mới nộp được và phải chờ đến tận hôm nay 3/4 vẫn chưa có được dấu xác...

Trang