khiếu nại về việc giải quyết thủ tục hành chính

Người hỏi: 
ông Hoàng Xuân Quyết
Nội dung kiến nghị: 

khiếu nại về việc giải quyết thủ tục hành chính

Trả lời kiến nghị: 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đã có Báo cáo số 463/BC-UBND 16/10/2019 về Kết quả giải quyết đơn của ông Hoàng Xuân Quyết trú tại phố Đức Hinh I, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan

File văn bản trả lời: