Phản ánh liên quan đến việc chậm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính

Người hỏi: 
Hoàng Thị Thuỷ
Nội dung kiến nghị: 

Ngày 25/02/2019, bà Hoàng Thị Thuỷ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai của UBND thành phố Lạng Sơn làm thủ tục “Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp”; cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đã tiếp nhận hồ sơ và thời gian hẹn trả kết quả là ngày 12/03/2019. Tuy nhiên, đến ngày 12/03/2019 bà Thuỷ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai của UBND thành phố Lạng Sơn vẫn chưa nhận được kết quả như Giấy đã hẹn

Trả lời kiến nghị: 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 348/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 25/03/2019 V/v xử lý phản ánh của bà Hoàng Thị Thủy

File văn bản trả lời: