Phản ánh liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ của công dân

Người hỏi: 
Lã Thị Ngân
Nội dung kiến nghị: 

Ngày 08/ 3/2019, bà Lã Thị Ngân có đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cao Lộc làm thủ tục: “Trích lục thửa đất tại thôn Kéo Tào, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc”. Tại đây, bà Cúc, cán bộ công tác tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cao Lộc đã tiếp nhận hồ sơ của bà Ngân, tuy nhiên, bà Cúc không cung cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho công dân theo quy định.

Trả lời kiến nghị: 

Sở Tài nguyền và Môi trường đã ban hành Công văn số 336 /STNMT-VPĐKĐĐ ngày 21/03/2019 V/v Trả lời phản ánh của bà Lã Thị Ngân

File văn bản trả lời: