Về việc triển khai quyết định 02/2017/QĐ-UBND

Người hỏi: 
Trần Văn Dũng
Nội dung kiến nghị: 

Cho tôi hỏi về việc triển khai văn bản 02/2017/QĐ-UBND của chủ tịch UBND Tỉnh.

Tôi là người Hữu Lũng, tôi muốn hỏi trong văn bản có nhắc tới việc hỗ trợ người dân làm hầm xử lý chất thải biogas trong chăn nuôi.

Hiệu lực văn bản từ 25/02/2017 nhưng giờ tôi hỏi xã thì được trả lời là chưa thấy có công văn triển khai.

Vậy cho tôi hỏi, chính sách này có được triển khai không? và nếu có triển khai thì đến bao giờ triển khai tới xã? đơn vị nào phụ trách để tôi tiện liên hệ hỏi về các điều kiện được hưởng chính sách này của tỉnh.

Tôi xin cảm ơn.

Trả lời kiến nghị: 

Văn phòng UBND tỉnh đã chuyển phản ánh, kiến nghị của anh đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, giải quyết theo quy định (Công văn số 2905/VP-THCB ngày 27/7/2018)

File văn bản trả lời: