Giải phóng mặt bằng dự án đường Tân Lập - Tân Hương - Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn

Người hỏi: 
Dương Đình San
Nội dung kiến nghị: 

Theo tôi được biết tuyến đường đã được sở Giao thông vận tải khởi công xây dựng, tuy nhiên cha tôi có số ruộng nằm trên địa bàn thôn Nà Nâm, xã Tân Lập, khi đơn vị thi công chưa được sự nhất chí của chủ hộ, mà đã tiến hành đào lấp. Tôi có về làm việc với UBND xã Tân Lập và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện bắc sơn, từ ngày 09/3/2018 cho tới nay ngày 15/5/2018 bản thân tôi chưa nhận được sự phản hồi. Đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét

Trả lời kiến nghị: 

Nội dung phản ánh không thuộc phạm vi tiếp nhận của Hệ thống (Hệ thống chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị liên quan đến quy định hành chính và hành vi hành chính của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính). Đề nghị công dân chuyển phản ánh đến chuyên mục Hỏi đáp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để được trả lời theo quy định.