Sinh viên cử tuyển ( đem con bỏ chợ )

Người hỏi: 
Đàm Văn Bộ
Nội dung kiến nghị: 

Đảng ủy, UBND, HĐND tỉnh, các sở ban ngành có liên quan, nên có kế hoạch rõ ràng về việc đưa con em dân tộc đi học theo NĐ 134 của chính phủ. Đưa đi học, người dân tộc đã thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, được nhà nước, tỉnh cử đi học vừa mừng. Vừa lo, học xong tốn bao nhiêu tiền việc làm không thu xếp được cho sinh viên, thế cử tuyển còn ý nghĩa gì? Không giúp người dân phát triển hơn mà còn tụt hậu hơn. Phải chăng đó là chính sách, chiến lược của tỉnh....

Trả lời kiến nghị: 

Nội dung phản ánh không thuộc phạm vi tiếp nhận của Hệ thống (Hệ thống chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị liên quan đến quy định hành chính và hành vi hành chính của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính). Đề nghị công dân chuyển phản ánh đến chuyên mục Hỏi đáp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để được trả lời theo quy định.