Kiến nghị về việc: Trưởng phòng tư pháp TP. Rạch Giá lộng quyền

Người hỏi: 
Nguyễn Thị Huyền
Nội dung kiến nghị: 

Bà Trần Thị Út, TP. Tư pháp TP.Rạch Giá. Lạm dụng chức quyền gây khó dễ cho người đến liên hệ công việc, làm sai quy định của nhà nước... Mặc dù đã có đơn thưa và kiểm điềm nhưng bà Út vẫn không khắc phục (vì có ô che). Mong chính phủ sáng suốt và tìm hiểu thực hư... để xã hội được ngày càng phát triển.

Trả lời kiến nghị: 

UBND tỉnh Kiên Giang xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân về việc lạm dụng chức quyền của bà Trần Thị Út, Trưởng phòng Tư pháp thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.