Kiến nghị về việc: chi trả nghị định 19/2013 NĐCP về việc tiếp tục hưởng thu hút của giáo viên vùng đặc biệt khó khăn

Người hỏi: 
đỗ thanh thế
Nội dung kiến nghị: 

từ khi có nghị định 19/2013 NĐCP đối với CBGV đến nay UBND huyện Krông pa - gia lai chúng tôi chưa chi trả cho bất cứ một đối tượng giáo viên nào trong khi đó các huyện thuộc tỉnh gia lai đã chi trả. khi hỏi thì. UBND huyện trưởng phòng giáo dục huyện trả lời còn vướng mắc văn bản chờ từ từ giải quyết từng trường hợp chi trả. đến nay gần 5 năm số tiền lớn như vậy chưa đc giải ngân. đề nghị chính phủ giúp CBGV chúng tôi xem còn vướng ở văn bản nào mà chưa chi trả. chế độ chính sách không kịp thời, rất nhiều ý kiến của chúng tôi phản ánh lên cổng thông tin điện tử chính phủ mà vẫn chưa đc các cấp giải quyết CBGV chúng tôi rất bức xúc.

Trả lời kiến nghị: 

Phòng Giáo dục và Đào tạo - UBND huyện Krông Pa xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo.