Kiến nghị về việc: Hồ sơ trễ 2 tháng so với giấy hẹn và vẫn chưa có ngày trả lời chính thức

Người hỏi: 
Trần Quốc Minh
Nội dung kiến nghị: 

Cháo VPCP ! Ngày 22/02/2017 tôi có nộp hồ sơ thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại UBND huyện Phú Quốc, theo giấy hẹn là ngày 17/04/2017 sẽ trả kết quả, nhưng đến nay đã 2 tháng trôi qua hồ sơ của tôi vẫn chưa nhận được mặc dù đã hoàn thành các thủ tục về thuế từ rất lâu. Đã nhiều lần liên hệ với tổ một cửa UBND huyện Phú Quốc đều nhận được câu trả lời là hồ sơ đã chuyển đến văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Kiên Giang còn ngày có kết quả cụ thể thì không rõ ???. Nay tôi làm kiến nghị kính mong VPCP đưa ra giải pháp hoặc kéo dài thời gian hẹn trả kết quả để người dân không phải đi lại nhiều lần trong nhiều tháng trời . Và trường hợp của tôi không phải là duy nhất tại Phú Quốc . mã hồ sơ : 9118141700626 Đình kèm là giấy hẹn từ UBND huyện Phú Quốc.

Trả lời kiến nghị: 

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ:

Bộ Công an trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, gửi kèm theo văn bản số 2718/BCA-V24 ngày 06/11/2017.


File đính kèm: 2718 Bộ công an_1806081117142734.pdf