Kiến nghị về việc: Kinh doanh Karaoke núp bóng Phòng Thu Âm

Người hỏi: 
Nguyễn Anh Huy
Nội dung kiến nghị: 

Kế bên nhà tôi người ta kinh doanh Karaoke nhưng lại đăng kí kinh doanh là Phòng Thu Âm, và họ không cách âm phòng thành ra gây ồn ào cho nhà tôi, nhưng đơn vị chức năng của Phường không có cơ sở để kiểm tra, vì Phòng Thu Âm không thuộc diện kinh doanh có điều kiện, không có bắt buộc cách âm phòng như tiêu chuẩn của phòng Karaoke. Kiến nghị Bộ Văn Hóa - Thể Thao - Du Lịch quy định chi tiết hoạt động phòng thu âm để cơ quan chức năng có cơ sở để kiểm tra, tạo môi trường pháp luật minh bạch để quyền công dân được đảm bảo