Kiến nghị về việc: Hành vi cố tình nhũng nhiễu, gây phiền hà cho công dân được nhận Bằng Tổ quốc Ghi công liệt sĩ

Người hỏi: 
Nguyễn Đông Ty
Nội dung kiến nghị: 

Ngày 8/12/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành QĐ số 2372 về việc cấp Bằng "Tổ quốc ghi công", trong đó có thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế được công nhận 9 liệt sĩ: liệt sĩ Trần Đăng Cáo xã Hương Toàn, liệt sĩ Hồ Khả Huyến phường Hương Vân, liệt sĩ Phạm Ngọc Phùng(Chiểu) phường Hương Văn, liệt sĩ Đào Ạng phường Hương Chữ, liệt sĩ Nguyễn Văn Luyện phường Hương Hồ, liệt sĩ Võ Cầm (Xích) phường Hương Vân, liệt sĩ Trần Tiêu phường Hương Vân, liệt sĩ Hồ Phước Bằng phường Hương An, liệt sĩ Phan Phước Du phường Hương An Đến nay là hơn 6 tháng, UBND thị xã không khẩn trương trao Bằng TQGC cho thân nhân liệt sĩ, đã cố tình cố tình thờ ơ, vô cảm, vô trách nhiệm, vô căn, vô cớ xem thường, có đặc quyền rất lớn nhũng nhiễu gia đình chính sách và không chấp hành của Quyết định số 2372 /QĐ-TTg ngày 08/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, là thể hiện sự coi thường kỷ cương pháp luật, trong thực thi nhiệm vụ, hòng thách thức phá vỡ kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hệ thống các cơ quan nhà nước; làm mất lòng tin của nhân dân đối với sự công bằng minh bạch và hiệu lực thi hành của pháp luật. Xin kiến nghị các cơ quan Trung ương chỉ đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức bàn giao Bằng TQGC để 9 gia đình liệt sĩ về thờ cúng và hưởng các chính sách ưu đãi pháp luật người có công vào tháng 6/2017 và công khai xin lỗi 9 gia đình thân nhân liệt sĩ.