Kiến nghị về việc: Địa chỉ trong hóa đơn

Người hỏi: 
Công ty cổ phần xây lắp Cao Bằng
Nội dung kiến nghị: 

Công ty chúng tôi có địa chỉ tại V139, phố Vườn Cam, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên trong một số hóa đơn chứng từ chỉ ghi địa chỉ theo hóa đơn là: V139, phố Vườn Cam, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng (thiếu tỉnh Cao Bằng) như vậy hóa đơn có được coi là hợp lệ không. Có ý kiến của cán bộ thuế cho rằng hóa đơn như vậy sẽ bị loại thuế. Chúng tôi hiểu rằng địa chỉ như trên hóa đơn của chúng tôi như vậy là rõ ràng, không trùng lặp với một địa chỉ nào đó trên toàn quốc. Vậy hóa đơn ghi thiếu như trên có bị loại không?.

Trả lời kiến nghị: 

Ngày 24/5/2017, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính có Văn bản số 2186/TCT-CS trả lời Công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng