Kiến nghị về việc: Giá tối thiểu với DV kiểm định kỹ thuật ATLĐ và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ

Người hỏi: 
Đặng Xuân Thể, Công ty HOSITCO
Nội dung kiến nghị: 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại giá tối thiểu với dịch vụ kiểm định an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Trả lời kiến nghị: 

Ngày 11/5/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 1800/LĐTBXH-ATLĐ trả lời ông Đặng Xuân Thể, Công ty HOSITCO.

Ngày 15/5/2017, Bộ Tài chính có Văn bản số 6246/BTC-QLG trả lời ông Đặng Xuân Thể, Công ty HOSITCO.